ติดตามและตรวจสอบภาพส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณแน่นอน

ในบทความล่าสุดฉันมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่การดำเนินงานขององค์กรใด ๆ มีมากมายที่จะนำเสนอในแง่ของการให้ผู้บริหารรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำงานและสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข เมื่อมีข้อตกลงเรื่องนี้คำถามต่อไปมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องทำและวิธีการทำ กุญแจสู่ความสำเร็จที่นี่คือการได้รับการมองเห็นของผู้บริหารในการดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญสามารถวางตรวจสอบภาพเพื่อป้องกับการผิดพลาดบนเว็บไซต์ของคุณ

สามารถควบคุมและรับผลกระทบ การตรวจสอบปัจจัยด้านประสิทธิภาพในปัจจุบันและอนาคตจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจในอดีต ตัวอย่างเช่นการควบคุมกระบวนการจัดซื้อเพื่อซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเมื่อจำเป็นเท่านั้นจะส่งผลต่อกำไรมากขึ้นซึ่งให้ความสนใจกับอัตราการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อและจ่ายมานานแล้ว สามขั้นตอนสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการตรวจสอบประเด็นสำคัญสำหรับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานนี้วัดเกณฑ์การปฏิบัติงานที่สำคัญไม่มากนักวิเคราะห์ผลลัพธ์และแนะนำการดำเนินการใช้กิจกรรมการปรับปรุงที่มุ่งเน้น

กิจกรรมการวัดต้องกำหนดเป้าหมายประเด็นเรื่องชีวิตที่ต้องพึงพอใจเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ นอกจากนี้ยังต้องเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่มีอิทธิพลทางอารมณ์เพื่อให้เจ้าของกระบวนการสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและระบุประเด็นต่างๆได้ การเลือกมาตรการสำคัญบางอย่างที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความสำเร็จจะเน้นให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและจะช่วยให้ผู้คนได้รับภาพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน การใช้เมตริกชนิดเจาะลึกเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงดี

มูลค่าลูกค้า นี่เป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรใด ๆ สิ่งที่ลูกค้าถือว่าเป็นคุณค่าคือสิ่งเดียวที่มีความสำคัญต่อองค์กร ปัจจุบันสิ่งที่นิยมในการป้องกันมูลค่าลูกค้าคือการตรวจสอบรูปภาพ การให้ทุกคนเข้าใจว่าการกระทำของตนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การลดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าที่ไม่มีคุณค่าวิธีหนึ่งในการคิดกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มคือการพิจารณาว่ารายการใดที่สามารถแสดงรายการในใบแจ้งหนี้สำหรับกิจกรรมที่เป็นปัญหาได้หรือไม่

ถ้าไม่ควรให้มีการตั้งคำถาม ข้อเสนอแนะสำหรับการวัดในที่นี้รวมถึงการจัดส่งตรงเวลาเวลาในการสั่งซื้อทั้งหมดคุณภาพต่อการร้องเรียน / ผลตอบแทนและการทำธุรกิจซ้ำหรือการสูญเสียลูกค้า เมตริกเหล่านี้ต้องอยู่ในระดับลูกค้าไม่ใช่ระดับแผนกเนื่องจากลูกค้าเห็นองค์กรหนึ่งไม่ใช่กลุ่มแผนกบางแห่งที่ทำงานได้ดีและบางส่วนที่ทำไม่ได้ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน: ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานจะช่วยให้องค์กรปรับตัวได้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องเสียสละที่สำคัญในการดำเนินการดังกล่าว โดยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่การดำเนินการ การตรวจสอบภาพและสิ่งที่ต้องทำ (ความต้องการจริง) ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเริ่มทำความเข้าใจว่ากิจกรรมใดที่สิ้นเปลืองและมีมูลค่าเพิ่ม ข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการในพื้นที่นี้ ได้แก่ ปริมาณการดำเนินงานทั้งหมด

Tags:

Comments are closed.