บริการออกแบบโรงงานโดยทีมงานผู้ชำนาญงาน

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เกิดขึ้นจากแนวคิดของ คณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานาน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบโรงงาน   กับก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ มากมายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ในการก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้ง เจ้าของโครงการจะว่าจ้าง ดีไซน์ (designers) และจัดให้มีผู้รับเหมา (contractors) เข้ามาประมูลงานก่อ (bidding) จากนั้นเมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน (consultants) เพื่อบริหารงานก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จตามที่หวัง ในระยะหลังในวงการสร้างโรงงานนั้น ได้มีระบอบการแข่งขันจากบริษัทรับเหมาก่อ ซึ่งเน้นระบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (design build or turnkey) และส่วนมากจะแข่งขันเฉพาะด้านราคาที่ด้วยเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเองของแต่ล่ะผู้รับเหมานั้นๆ

แต่ในความเป็นจริงเกี่ยวกับการประดิษฐ์โรงงานนั้น ยังขาดผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเจนจัดเฉพาะทางด้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆ ตามมาหลายอย่าง

ผลกระทบในระยะ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมา ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างในสภาวการณ์แข่งขันด้านงานประดิษฐ์ ระบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) มีระบอบการแข่งขันด้านการตลาดสูง สมัยปัจจุบันผู้ดีไซน์มีให้เลือกมาก “แต่จุดยืนและแนวทางของ บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จะเป็นผู้ออกแบบเฉพาะทางด้านการ ประดิษฐ์โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น” เพื่อตอบสนองความต้องการจากกลุ่มลูกค้า ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง

“การบริหารงานโครงการ” ในมุมมองของเราต่อการบริหารแผนการนั้น เรื่องงานนับว่าเป็นเรื่องไม่ยากเหตุด้วยเรา เพราะผลงานที่ผ่านมาเราสามารถตรวจสอบพร้อมกับแก้ไขปัญหาเรื่องงานประดิษฐ์ได้ดีเสมอ

 

Tags:

Comments are closed.