แนวคิดในการดีไซน์บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน เป็นอีกแผนการหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นการใช้คุณประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และเป็นแรงงานที่ไม่สามารถการสนองคุณกันได้อย่างคุ้มค่า โดยที่ยังชดใช้ความต้องการ และค่านิยมของยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์กระแสความคิดในการประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อม ของอากาศแบบร้อนขึ้นมาช่วยแกมกันกับเทคโนโลยียุคใหม่ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เข้าทีกับเขตร้อนชื้นของประเทศไทยเรา ด้วยกรรมวิธีที่ทำให้สามารถประยัดพลังงานได้มากกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่า โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและราคาไม่แพงไปกว่าบ้านที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน  จะดีแค่ไหนกัน ถ้าบ้านแต่ละหลังนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน  http://www.createdesign-hd.com/  จึงได้นำหลักการในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะ

1.การเลือกสรรใช้ตัวแปรที่พัวพันกับฐานอาคาร คือการใช้ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ตั้งอาคารเพื่อทำให้ภาวะแวดล้อมของบ้านเย็นลงกว่าเดิม

2.การเลือกสรรที่ตั้งและทิศทางของตึก คือการสร้างสรรค์สภาพแดวล้อมให้เย็นเพื่อลดความต่างระหว่างอุณหภูมิด้านในและข้างนอก ซึ่งก็คือให้ตัวบ้านสามารถสกัดกั้นความร้อนจากภายนอกได้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการออกแบบช่องเปิดและการควบคุมการรั่วซึมของอากาศ

3.การพินิจพิเคราะห์ดีไซน์และเลือกระบบเปลือกอาคาร คือการเลือกระบบผนังที่สามารถคุ้มครองความร้อนและความชื้นได้ดี เพราะเครื่องมือแต่ละประเภทที่ใช้เมื่อนำมาตรวจแล้วจะพบว่ามีความต่างกันมาก

4.การพิเคราะห์คัดเลือกระบบที่มาใช้ภายในอาคาร คือการเลือกเฟ้นสรรวัสดุที่มีค่ากักเก็บความร้อนและความชื้นน้อย เช่น วัสดุผิวมัน เครื่องไม้เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา ไป พร้อมกับการเลือกใช้เครื่องเรือนเท่าที่จำเป็นและเลือกใช้ชนิดที่มีความหนักเบาเบาและไม่ดูดความชื้นด้านเครื่องมือควรใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานน้อย

5.อาคารที่พึงปรารถนา โดยตัวบ้านที่ดีไซน์ตามแนวคิดข้างต้นก็ยังไม่สามารถคุมสภาวะแวดล้อมภายในได้อย่างมากขึ้น ซึ่งอาจเบี่ยงบ่ายไม่ได้ที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่การดีไซน์บ้านตามทัศน์ดังกล่าวก็จะใช้เครื่องปรับอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Tags:

Comments are closed.