Archive for the ‘เรื่องทั่วไป’ Category

มาสร้างลูกน้อยให้มีการเจริญเติบโตที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์กันเถอะ

Thursday, June 1st, 2017

การป้องกันสุขภาพอนามัยขณะตั้งครรภ์พร้อมทั้งการจัดแจงความพร้อมตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์นับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ มาก ๆ ค่ะ วันนี้http://www.dumex.co.th  ก็มีเรื่องเล่าปัญญาดี ๆ จากนิตยสาร MODERNMOM มาฝากว่าที่คุณแม่กันค่ะ มาสร้างลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก่อนออกมาเจอะเจอโลกกว้างได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงกันดีกว่าค่ะ

ทำภาวะจิตสงบสบาย รับความทุเลาไปในเวลาเดียวกัน

หากไม่เคยลองนั่งภาวะจิตสงบมาก่อน นี่เป็นเวลาที่คุณแม่จะได้ทำกิจกรรมจัดทำที่ให้ผลดีทั้งตัวแม่พร้อมกับลูกไปพร้อมกัน หาเวลาสักวันละ 1 ชั่วโมง เช่น ก่อนเข้านอน หรือตอนเช้าตรู่ ในมุมสงบของบ้านนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบเงียบ ผ่อนลมหายใจเข้าออกช้า ๆ ทิ้งเรื่องอื่น ๆ ไว้ก่อน แล้วนับลมหายใจเข้าออกแทน การทำสมาธิจะทำให้ดวงใจแม่สงบ มีความจดจ่อ จะมีผลต่อร่างกายคุณแม่ให้เลือดสูบฉีดปกติ หัวใจเต้นสม่ำเสมอ ส่งผลต่อสติปัญญาให้รู้สึกมั่งคง ปลอดภัยไปด้วย

อ่านบทกลอนวันละหน่อย ลูกสมองชื่นบาน

ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเท่านั้นที่จะช่วยกระตุ้นเร้าความเจริญลูกน้อย แต่เค้าความเหล่าบทกลอนที่มีคำมีสัมผัสเรียงร้อยเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างทางจะโคนในการฟังให้รู้สึกละเมียดเพิ่มมากขึ้น จดจำได้ง่ายขึ้น คุณแม่ลองหาตัวอย่างกลอนที่มีเนื้อความสร้าง น่ารัก ๆ เช่น บทกลอนเกี่ยวข้องธรรมชาติเด็ก หรือความรักในครอบครัว แล้วอ่านดัง ๆ ให้ลูกฟังก่อนนอนวันละบทสองบท จะช่วยสร้างการหวนคิดด้านภาษา กระตุ้นเร้าการฟัง การได้ยินตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเซลล์สมองได้เป็นอย่างดี