Posts Tagged ‘ครัว’

ชุดครัวถูกนิยมใช้กันค่อนข้างมากจริงหรือแล้วทำไมถึงมีเหตุการณ์เช่นนี้

Friday, July 7th, 2017

สมัยนี้ชุดครัวปูนสำเร็จรูปเป็นที่นิยมใช้กับครัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะครัวขนาดเล็ก เพราะมีความจุให้เลือกหลายขนาดที่เป็นขนาดกฏเกณฑ์เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่จับจ่ายใช้สอยชั้นในครัวของเรา

เราสามารถเลือกเฟ้นตู้ตามความจุที่พึงปรารถนามาตั้งลงภายในที่ห้องครัวของเราได้เลย ไม่จำเป็นต้องมีกรรมวิธีการฉาบ การก่อ ครัวปูนสำเร็จรูปทำจากอุปกรณ์ที่เรียกว่าปูนซีเมนต์บอร์ดทำเอามีความทนต่อความชื้นไม่บวมน้ำ ปราศจากกลิ่นเหม็นอับ และไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยเหมือนห้องครัวปูนแบบก่อ และเพราะว่ามิได้ทำจากไม้จริง ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปลวกหรือแมลงกวน ข้อดีอีกอย่างของห้องครัวปูนสำเร็จรูป ก็คือ เครื่องกรองไม่ก็เครื่องไม้เครื่องมือเสริมต่าง ๆ อาจจะซื้อได้จากทุกที่เนื่องมาจากความจุกฏเกณฑ์ของตู้นั่นเอง

ครัวเป็นห้องที่ใช้ปรุงอาหาร คือห้องหับที่ควรเก็บของกินทั้งสดพร้อมกับแห้ง อาหารการกินที่ยังไม่ปรุงและปรุงสุกแล้ว เป็นที่เก็บเครื่องปรุง พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการปรุงอาหารต่าง ๆ รวมทั้งคือพื้นที่ล้างชะล้างจาน ชาม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย ทำเอาในทุกวันห้องครัวจัดว่าถูกใช้งานอย่างแรง และมีโอกาสที่จะมีมลสารหรือเชื้อโรคมีขึ้นได้ ดังนั้น การบำรุงรักษาห้องครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องสนใจ เพื่อให้ห้องครัวของเรานั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรค

ชุดครัวที่ถูกเลือกคัดมานั่นจึงจำเป็นจะต้องเป็นไปตามความเหมาะเจาะไม่ให้รู้สึกว่าไม่บริบูรณ์มากจนเกินควร รวมไปถึงให้ความเข้าใจที่เรียบง่ายพอเหมาะแก่การใช้งานเป็นอย่างมาก แค่นี้เองก็จะได้ชุดครัวที่เป็นเหมือนเนื้อที่ส่วนตัวในการทำครัว