Posts Tagged ‘รับสร้างบ้านหรู’

บ้านเดี่ยวก็เป็นบ้านหรูได้(รับสร้างบ้านหรู)

Tuesday, July 4th, 2017

เหย้าเรือนหรือบ้าน หมายถึง แห่งหน ที่บุคคลในวงศ์ญาติใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากเหตุด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และพลานามัยของผู้อยู่อาศัย

ด้วยเหตุว่า บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัย มีอยู่หลายแบบ แต่ละชั้นก็มีประเภทเฉพาะตัวเหมาะสมกับการลงทุน แตกต่างกัน ดังนี้ผู้ลงทุนใน บ้าน และ ที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจ เลือกเฟ้นประเภทบ้านให้สมควร และสอดคล้องกับ สถานการณ์ด้วย

บ้านในแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ เนื้อที่ใช้สอยรวมไปถึง ระดับราคา

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยวเป็นแบบเรือน “ในดวงใจ” ของลูกค้าที่อาศัยแทบจะทุกคน เพราะบ้านเดี่ยวให้ความเข้าใจเป็นประจำตัวในการอยู่อาศัยและมีดินแดนที่ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่ง นอกจากนี้แล้ว เพราะว่าบางคน บ้านเดี่ยวถือเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้มีฐานะในระดับหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับขนาด ความหรูหรา และราคาของบ้าน) อีกด้วย

บ้านเดี่ยวราคาถูกมักจะเป็นบ้านชั้นเดียว แต่ปกติแล้วบ้านเดี่ยวจะเป็นบ้านเรือน 2 ชั้น อนึ่ง บ้านเดี่ยว 3 ชั้นก็มีให้เห็นบ้างในที่ตั้งที่ที่ดินมีกำกัดหรือ มีราคาแพงมาก

การจัดสรรบ้านเดี่ยวนั้น กฎหมายระบุให้ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา โดยที่ดินต้องมีหน้ากว้างติดสายไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ลึก 20 เมตร

จากความจัดเจนรับสร้างบ้านหรู ของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่ปลูกสร้างบ้าน โดยต่างมีความปรารถนา มีจินตนา มีไลฟ์สไตล์ หรือจำนวนคนในสกุลและ    ขนาดที่ดินที่ต่างกัน Premium-Special Design บริการออกแบบ-สร้างบ้านแบบเลิศ