Posts Tagged ‘ห้องเย็น’

โครงสร้างในการออกแบบห้องเย็น

Sunday, July 2nd, 2017

เรารับออกแบบห้องเย็นด้วยทุกศูนย์การค้าพร้อมด้วยทุกคนที่ใคร่ห้องเย็นของเรา ซึ่งห้องเย็นของเรานั้นมีความพิเศษตรงที่ไม่ทำลายที่แวดล้อม เพราะเราเป็นผู้ผลิตฉนวน ห้องเย็นสำเร็จรูปรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนที่เลิกใช้สาร CLOROFLUOROCABON เพื่อลดการกำจัดโอโซนในชั้นบรรยากาศ ด้วยกฏเกณฑ์สากลที่มั่นคงในคุณภาพ เราจึงมีความนับถือมั่นว่าบริการรับดีไซน์ห้องเย็น ของเรานั้นเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าใครๆ ทั้งห้องเย็นของเรายังช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณ ที่เนื่องกับการค้าของสดของเย็นและอื่นๆ เพื่อให้คุณได้รับความสมหวังสูงสุดต่อบริการการออกแบบห้องเย็น เพื่อให้ ห้องเย็นในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ของคุณมีความสดทุกวัน และเรายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องเย็นของคุณที่ถูก ออกแบบโดยเราจะทำให้ผู้ใช้ของคุณมีความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับของที่ทั้งสดใหม่และมีคุณลักษณะสูงสุดภายใต้ ห้องเย็นของเรา และเชื่อมือให้เราจัดการห้องเย็นในทุกๆ

ธุรกิจการค้าของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพราะเราถ้วนทั่วทุกการออกแบบห้องเย็นให้กับทุกอุตสาหกรรมโภชนา ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ โรงแรม ภัตตาคาร และกิจการอื่นๆ เพื่อต้องการรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การประหยัดพลังงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งยังบริการติดตั้งห้องเย็น ออกแบบห้องเย็น รับซ่อมแซมห้องเย็น พร้อมให้คำปรึกษาในการสร้างห้องเย็นให้กิจการใหม่ของคุณในทุกๆ รูปแบบ พร้อมซ่อมแซมและแปรผันเครื่องไม้เครื่องมือของห้องเย็นที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ฮีตเตอร์ ประตู ห้องเย็น กล่องปรับความดัน โคมไฟในห้องเย็น ราวกันชน เป็นต้น ทั้งห้องเย็นของเรายังรักษาคุณภาพเสมอมาด้วยการใช้ฉนวนโพลียูรีเทน พร้อมกับการผลิตที่สมัยใหม่และมีความสามารถในทุกๆ วิธีการ สะดวกต่อการตั้งและขนห้องเย็นเพื่อจัดส่งห้องเย็นให้ถึงมือของคุณในทุกๆ ธุรกิจ ร้านค้าของคุณ พร้อมกันนั้นเรายังรักษาเกณฑ์งาน ออกแบบห้องเย็นตามหลัก GOOD MANUFACTURING PRACTISE (GMP) ที่ถูกสุขอนามัย และยังมีพลังดื้อด้านต่อทุกการใช้งานห้องเย็นของเราอีกด้วย